Stichting Verkeersregelaarsbank Steenwijkerland

Voorzitter a.i.

Onze voorzitter Bert Hanse kampt al enige tijd met zijn gezondheid dat heeft hem ook doen besluiten om zijn taak tijdelijk neer te leggen. Bestuurslid Gina Kors is bereid gevonden deze taak tijdelijk op haar te nemen. Wij als bestuur en alle verkeersregelaars wensen Bert van harte beterschap en hopen dat Bert gauw het voorzitterschap weer op kan pakken.

Comments are closed.